Slide WLC Agenda Onderzoek Onderwijs Contact

Slide Onderwijs CASH 2.2 Abdominale Chirurgie Cursorisch onderwijs AioSHeelkunde In november 2011 is het curriculum van start gegaan onder de naam CASH (Cursorisch onderwijs AioSHeelkunde) onder verantwoordelijkheid van de Commissie van Advies (CA-CASH). Het onderwijs is gericht op het verkrijgen van de noodzakelijke basiskennis en ontwikkeling van vaardigheden. check_circle Toegepaste anatomie bovenste tractus digestivus, lever, galwegsysteem en pancreas check_circle Pancreatitis acuut en chronisch check_circle Pancreastumoren: stadiering en indicatiestelling, (peri-)operatieve behandeling check_circle Cholelithiasis Onderwijs CASH 3.G&O Gastrointestinale Chirurgie & Chirurgische Oncologie Deze jaarlijkse cursus wordt door de NVGIC en NVCO gezamenlijk georganiseerd. In de even jaren wordt Lower GI behandeld en in de oneven jaren komen Upper GI en HPB aan bod. check_circle Hepatische colorectale metastasen check_circle Hepatocellulair carcinoom check_circle Benigne Levertumoren check_circle Levertransplantatie Certificering European Board of Surgery Qualifications EBSQ Examinations in HPB Surgery The EBSQ HPB Surgery Examination is delivered by the UEMS and leading to the conferment of Fellow of the European Board of Surgery in HPB Surgery, is a quality mark for training in General Surgery.

Objectives of certification:
check_circle Ability to understand and diagnose diseases of the liver, the biliary tract, the pancreas, the spleen and the portal venous system. check_circle Ability to develop a treatment strategy according to professional standards for these diseases and to execute it. check_circle Ability to deal with postoperative complications in this field of surgery. >> EBSQ Examinations in HPB Surgery <<

Slide Werkgroep Leverchirurgie
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
(030) 28 23 210 info@werkgroep-leverchirurgie.nl
Links > WLC > Agenda > Onderzoek > Onderwijs > Contact Partners
Copyright 2020 Werkgroep Leverchirurgie - WLC
Onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor GastroIntestinale Chirurgie & Nederlandse Vereninging voor Chirurgische Oncologie
Privacy Statement